Storängen 12 hål

Normalt öppen hela året, stängd vid frost eller snö

Byxelkroks golfbana Storäng 12 hål

Banan är vanligtvis öppen med sommargreener året om.
Bollränna hela året.

Anlagd 1997, par 64. Banan öppnades den 18 juli 1998 med längder på mellan 100 - 465 meter.
Fr.o.m. 2021 har banan 12 hål med par 67.

Banan som har karaktär av parkbana i öländsk ängslandskap är mycket vacker men samtidigt mycket utmanande - en bana för lirare, en utmaning även för låghandicapade.

Banrekordet på 9-hålsbanan är 63 (två under banans par) och sattes under KM 2019 av Adam Bergäll. 

Banan har 21 sandbunkrar och flera vattenhinder, beroende på årstid med eller utan vatten.


Fri dropp för orkidéer.