Lillängen

Ombyggnad pågår

Lillängen

Ombyggd med tre hål för att utöka Byxelkroks GK:s golfbana till 12 hål.
Öppnad juli 2021.