BödaKroken 18 hål

BödaKroken är en intressant kombination av två banor med helt olika karaktärer: Banan är slopad med par 66.